Sonja, Charlie, Alexa: Mit neuen Freunden / Cu prieteni noi

Wir lassen die Bilder für sich sprechen

===

Lăsăm imaginile să vorbească pentru sine

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar

Auswanderer März 2017 / Emigranţi Martie 2017

Die zweite Ausreisewelle in diesem Jahr: Frodo, Lissi, Sonja, Teddy und Tessi. Alles Gute, Vierbeiner!

===

Al doile val de emigranţi în anul acesta: Frodo, Lissi, Sonja, Teddy şi Tessi. Toate cele bune, patrupezilor!

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar

Neues von alten Schützlingen / Noutăţi de la foştii protejaţi

Lauter erfreuliches hören wir von unseren Ehemaligen: Carlos, Alexa, Nino, Rusty, Tinka, Cavi, die sich in ihrer neuen Umgebung sehr wohl fühlen.

===

Numai lucruri îmbucurătoare aflăm de la foştii noştri protejaţi: Carlos, Alexa, Nino, Rusty, Tinka, Cavi, care se simt foarte bine în noul mediu.

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar

Neues von Ricco (mit Poldi) / Noutăţi de la Ricco (cu Poldi)

Der etwas ängstliche Ricco taut langsam unter der Obhut seines Adoptivbruders Poldi auf.

Ricco cel timid se dezgheaţă cu încetul sub oblăduirea fratelui său vitreg Poldi.

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | 2 Kommentare

Neues von Grace (Tilla)

Das ehemalige Sorgenkind, das wegen einer Vergiftung einen Monat lang künstlich ernährt werden mußte, ist in Deutschland groß rausgekommen und hat bereits zwei neue Freunde.

===

Protejatul care ne-a făcut multe griji, care a fost hrănit artificial o lună de zile din cauza unei otrăviri, face furori în Germania unde are deja doi noi prieteni.


Veröffentlicht unter Allgemein/general | Hinterlasse einen Kommentar

Lotte in Freiheit / Lotte în libertate

Die ehemals wilde Lotte, die bei ihrem ersten Kontakt mit Menschen bei einer Annäherung auf weniger als 20 Meter weggerannt ist, ist mittlerweile viel zahmer geworden. Bisher hatte sie, neben dem überdachten Bereich von etwa 20 Quadratmetern, einen Auslauf im Freien von etwa gleicher Größe. Heute haben wir zum ersten Mal sie, zusammen mit ihren neuen Adsoptivwelpen Eddie, Einstein, Lana und Teddy, auf dem dem Zwinger umliegenden Gelände von 1200 Quadratmetern freilaufen lassen. Einige Risiken gab es dabei. Zum einen ist das Gelände zwar eingezäunt, jedoch nicht ausbruchssicher. Zum anderen füllen sich hier auch noch andere Hunde heimisch, wie z.B. Laika und Lilly, die bisher keinen direkten Kontakt mit Lotte hatten. Es verlief jedoch alles friedlich, so daß wir das künftig regelmäßig einige Stunden pro Tag machen können. Lotte ist anschließend freiwillig in ihr Gehege zurückmarschiert.

===

 
Lotte, pe vremuri foarte sălbatică, care la primul ei contact cu oamenii fugea dacă se apropia cineva la mai puţin de 20 de metri, a devenit mult mai blândă. Până acum avea la dispoziţie, pe lângă suprafaţa acoperită cam de 20 metri pătraţi, un ţarc în aer liber cam de aceeaşi suprafaţă. Azi am lăsat-o pentru prima dată, împreună cu puii ei adoptivi Eddie, Einstein, Lana şi Teddy, liberă pe terenul de 1200 de metri pătraţi din jurul ţarcului. Au fost câteva riscuri. În primul rând, terenul este el îngrădit, dar nu este sigur în privinţa unei evadări. În afară de asta, pe acest teren se simt acasă şi alţi câini, cum ar fi de exemplu Laika şi Lilly, care până acuma nu au avut un contact direct cu Lotte. A decurs însă totul paşnic, astfel încât vom repeta procedura în mod regulat pentru câteva ore pe zi. Lotte s-a întors la sfârşit de bună voie în ţarcul ei.

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar

Die ersten Auswanderer des Jahres / Primii emigranţi ai anului

Maja, Cavi, Grace(Tilla), Ricco und Rusty sind gestern nach Deutschland ausgewandert.  Wir wünschen ihnen und ihren neuen Familien eine gute Zeit zusammen.

Allein geblieben hat Lotte, die Adoptivmutter, eine Nacht lang getrauert, am nächsten Tag hat sie jedoch wieder Gesellschaft bekommen: Eddie, Einstein, Lana und Teddy sind aus ihrem Notquartier in das freigewordene Gehege umgezogen. Majas Welpen, Frodo, Lissy, Sonja und Tessy, sind mittlerweile so selbständig, dass sie die Trennung gut verkraftet haben.

===

Maja, Cavi, Grace(Tilla), Ricco şi Rusty au emigrat ieri în Germania. Le dorim lor şi noilor lor familii toate cele bune împreună.

Rămasă singură, mama adoptivă  Lotte a fost tristă o noapte, ziua următoare a avut iar societete: Eddie, Einstein, Lana şi Teddy au fost mutaţi din adăpostul provizoriu în ţarcul rămas liber. Puii lui Maja, Frodo, Lissy, Sonja şi Tessy, sunt între timp atât de independenţi, astfel încât au suportat bine despărţirea.

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, Neuheiten/noutăţi | 2 Kommentare

Eddie, Einstein, Lana, Teddy: Im neuen Quartier / În noua reşedinţă

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar

Schlechte Nachrichten von Boitar / Noutăţi proaste despre Boitar

Boitar wurde letzte Woche ein drittes Mal operiert, wobei ihm der rechte Vorderlauf amputiert werden mußte: die anfängliche Infektion hat ein Zusammenwachsen der Knochen verhindert. Trotzdem fühlt sich Boitar wohl und ist froh, wieder bei uns zu sein, wo er von unseren Hunden herzlich empfangen wurde. Wir werden seinen Besitzer (einen Schafhirten) fragen, ob er den Boitar zur Adoption freigibt, da er als Hirtenhund nicht mehr agieren kann. Jedenfalls bleibt er vorerst bei uns und wohnt in der Werkstatt, wo er es warm hat.

===

Boitar a fost operat săptămâna trecută a treia oară, la care i s-a amputat piciorul drept, deoarece oasele rupte nu se sudau din cauza infecţiei iniţiale. Boitar se simte cu toate acestea bine şi se bucură că este din nou la noi, unde a fost întâmpinat cu căldură de câinii noştri. Îl vom întreba pe stăpânul său (cioban la oi), dacă nu-l dă spre adopţie, deoarece nu mai poate funcţiona la turmă. În orice caz, deocamdată rămâne la noi şi locuieşte în atelier, unde este cald.

Veröffentlicht unter Adoptionen/adopţii, Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi, Notfälle/urgenţe | Hinterlasse einen Kommentar

Der Streuner Bruno / Maidanezul Bruno

Als vor zwei Jahren in unserem Dorf die sogenannte „Kuhfarm“ gegründet wurde, haben wir den Besitzer kontaktiert und ihm Hilfe bei der medizinischen Versorgung und der Pflege seiner Hunde angeboten. Insbesondere haben wir die Problematik Kastrierung angesprochen und auf die Gefahr der unkontrollierten Hundevermehrung hingewiesen. Anfangs hat er vernünftig reagiert, als es jedoch um konkrete Aktionen ging, hat er sich jede Einmischung in seine Angelegenheiten verboten. Daraufhin haben wir Anzeige bei der Polizei wegen unangemessener Tierhaltung gestellt. Eine Antwort darauf haben wir bis heute nicht erhalten.
In der Zwischenzeit haben die Hündinnen Nachwuchs gekriegt, so daß wir 10 Hunde aufnehmen mußten, die irgendwo im Dorf herumstreunten, weil sie ausgesetzt oder  irgendwelchen Familien aufgeschwatzt wurden, die nicht einmal imstande waren, sich um ihre eigenen Kindern zu kümmern. (Drei davon sind bereits nach Deutschland vermittelt worden, die 5 „Minas“, Mara und Karli sind noch bei uns.)
Jetzt ist der Betrieb (Gott sei Dank!) geschlossen worden und alle Tiere verkauft worden. Eine letzte Hinterlassenschaft der „Kuhfarm“ ist noch der Streuner Bruno, der viel zu scheu ist, um vermittelt werden zu können. Er wird von uns täglich an seiner Schlafstelle in einem Schuppen gefüttert. Wenn wir uns nähern, läuft er erst einmal weg, beobachtet uns jedoch aus sicherer Entfernung. Das arme Geschöpf läuft zurück zu seiner Futterstelle erst wenn wir weit genug entfernt sind.

===

În urmă cu doi ani, când a fost construită la noi în sat aşa zisa „fermă de vaci“, am luat legătura cu proprietarul şi i-am oferit ajutorul nostru la tratamentul medical şi întreţinerea câinilor. În special am atras atenţia asupra necesităţii castrării pentru a evita înmulţirea necontrolată a animalelor. La început, acesta a reacţionat cu înţelegere, dar în momentul în care ar fi trebuit să înceapă acţiuni concrete, ne-a interzis orice amestec în problemele sale. La aceasta am depus plângere în scris la poliţie pentru întreţinerea câinilor în condiţii necorespunzătoare. Un răspuns la aceasta nu am primit nici până azi.
Între timp, căţeluşele au făcut pui, astfel încât am fost obligaţi să preluăm 10 câini care vagabondau prin sat deoarece fuseseră abandonaţi sau băgaţi pe gât unor familii care nu erau în stare să se îngrijească nici măcar de proprii copii. (Trei dintre ei au fost deja adoptaţi în Germania, cei 5  „Minaşi“, Mara şi Karli, sunt încă la noi.
De curând, gospodăria a fost (slavă Domnului!) închisă şi toate animalele vândute. O ultimă rămăşiţă este maidanezul Bruno, care mult prea fricos pentru a putea fi dat spre adopţie. El este hrănit de către noi zilnic într-un şopron unde şi doarme. Când ne apropiem, o întinde şi ne observă de la o distanţă sigură. Sărmana creatură se întoarce la locul unde este hrănit abia după ce ne îndepărtăm îndeajuns.

Veröffentlicht unter Allgemein/general, Historie/istorie, In eigener Sache/pro domo, Neuheiten/noutăţi | Hinterlasse einen Kommentar